Bildiri Konuları ve Alan Kodları

•             Yazılım Mühendisliği (YM)
•             Karar Destek Sistemleri (KDS)
•             Bilgi Erişim Sistemleri (BES)
•             Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği (EAMT)
•             Haberleşme Mühendisliği (HM)
•             Elektronik Mühendisliği (EM)
•             Endüstri Mühendisliği (ENM)
•             Yöneylem Araştırması (YA)
•             Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (MTY)
•             Nano/Mikro Elektro Mekanik Sistem Mühendisliği (MEMS)
•             Makine Mühendisliği (MM)
•             Mekatronik Mühendisliği (MKM)
•             Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (MBM)
•             Nanomalzemeler, Kompozit Malzemeler, Biyo-Malzemeler (NBM)
•             Yapısal ve Fonksiyonel Malzemeler (YFM)
•             Enerji Uygulamalarında Malzemeler (EM)
•             İnce Filmler ve Kaplamalar (İFK)
•             Malzeme İşleme ve Üretimi (MÜ)
•             Malzemelerin Karakterizasyonu (MK)
•             Kontrol Mühendisliği (KM)
•             İnşaat Mühendisliği (İM)
•             Yapı Mühendisliği, Gerilme Hesabı (İM)
•             Deprem Mühendisliği (DM)
•             Hidrolik Mühendisliği (HM)
•             Enerji (E)
•             Isı ve Kütle Taşınımı (IB)
•             Makine Teorisi ve Kontrol Sistemleri (MTK)
•             Mekanik (MK)
•             İmalat ve Konstruksiyon (IK)